Дихателна система

Разгледайте терапевтичните области

Разгледайте терапевтичните области

Нашите проучвания в областта на дишането и белите дробове

Дишането е процес, който се контролира от дихателната система и при който вдишваме кислород и издишваме въглероден диоксид.  Много условия, свързани със здравето на белите дробове, могат да доведат до недостиг на въздух, хронична кашлица или затруднено дишане. Краткотрайните проблеми обикновено са причинени от инфекции като настинки и грип, докато дълготрайните проблеми с дишането може да се дължат на заболявания като алергии, астма и ХОББ.

Изберете проучване:

ХОББ

')