Онкология

Разгледайте терапевтичните области

Разгледайте терапевтичните области

Онкология

Синексус има опит в провеждането на клинични изпитвания  в областта на онкологията. За допълнителна информация за нашите текущи проучвания, свързани с онкологични заболявания можете да се свържете с нас.

Изберете проучване:

Карцином на бял дроб

')