Сърце и кръвоносна система

Разгледайте терапевтичните области

Разгледайте терапевтичните области

Сърце и кръвоносна система

Синексус има опит в провеждането на клинични изпитвания  в областта на онкологията. За допълнителна информация за нашите текущи проучвания, свързани с онкологични заболявания можете да се свържете с нас.

Select a study below:

Сърдечна недостатъчност

')