Ум, настроение и памет

Разгледайте терапевтичните области

Разгледайте терапевтичните области

Проучвания, свързани с ума, настроението и паметта

Вшият мозък съхранява информация и когато си спомняте нещо, вие извиквате информацията от паметта ви.  Но паметта ви невинаги работи перфектно.   С напредване на възрастта може по-трудно да си спомняме нещо и да започнем да забравяме.  Например да забравим нечие име, къде сме сложили нещо, дали сме изключили печката или дали сме заключили вратата.

Прочетете повече за Проучвания, свързани с ума, настроението и паметта

Изберете проучване:

')