Непоносимост към статини

Избери състояния/заболявания

Избери състояния/заболявания

За непоносимост към статини се приема, когато пациентът не е в състояние да продължи лечението със статин, поради развитието на странични ефекти (миалгии) или лабораторни отклонения (повишена креатинкиназа и трансаминази).

Важно е да се знае, че непоносимостта може да бъде частична (само някои статини в някои дози) или пълна (всички статини при всяка доза) и, че е възможна смяна с друг медикамент от групата в част от случаите.

Най-честата форма на непоносимостта към статини се изявява с мускулни болки, слабост или спазми. В повечето случаи симптомите са леки и рядко се свързват с мускулно възпаление (миозит) и с повишаване на маркерите за мускулно увреждане (креатин киназа).

Ако и Вие попадате в групата на пациентите, които не толерират оптимална доза статини или имате недостатъчен ефект от приема на статини свържете се с нас, за да се възползвате от нашите безплатни изследвания и консултации и да научите повече за новите методи на лечение.

Непоносимост към статини

')