Псориатичен артрит

Избери състояния/заболявания

Избери състояния/заболявания

Псориатичният артрит е хроничен възпалителен артрит, който често се асоциира с псориазис. Поне 5% от пациентите с псориазис развиват псориатичен артрит.

Точно дифениране на псориатичен артрит все още е трудно, поради липса на специфични биологични тестове. Най-често е серонегативен олигоартрит при пациенти с псориазис. По-редки, но характерни белези при псориатичния артрит са засягане на дисталните стави и arthritis mutilans. Псориатичния артрит се класифицира като серонегативна спондилоартропатия
Мъжете и жените са засегнати еднакво. Мъжете се засягат по-често от спондилитната форма, а женте от ревматоидната.
Псориатичният артрит обикновено се развива през 4-то до 6-то дессетилетие от живота, но може да възникне във всяка възраст.
При 60-80% от пациентите псориазиса предшества началото на псориатичния артрит, но е възможно артита и псориазиса да се появят едновременно или кожните изменения да последват артропатията.Ставната скованост не е специфичен за псориатичния артрит симптом, но е силно проявен.

Ако страдате от заболяването и желаете да научите повече за новите методи на лечение можете да се свържете с нас на тел. 02/ 469 69 44

Псориатичен артрит

')