Сърдечна недостатъчност

Избери състояния/заболявания

Избери състояния/заболявания

Сърдечната недостатъчност (СН) е състояние при сърдечно заболяване, при което независимо от нормалното камерно пълнене сърдечният дебит е понижен и сърцето е неспособно да изтласква необходимото количество кръв за задоволяване на метаболитните нужди на тъканите, чиито функционални параметри са в нормални граници.

Сърдечната недостатъчност се характеризира с лесна умора, задух, ограничен физически капацитет, белодробен и/или системен застой, които се дължат на невъзможността на сърцето да изпомпва достатъчно количество кръв.

Ако имате поставена диагноза сърдечна недостатъчност свържете се с нас, за да направите безплатна консултация с наш специалист и да Ви бъдат разяснени възможностите за лечение.

Сърдечна недостатъчност

')