Нашите центрове

Преглед центрове

Преглед центрове

В България Синексус разполага с два медицински центъра за клинични изпитвания, които се намират в гр. София и гр. Стара Загора. В центровете работят високо квалифицирани и обучени лекари, медицински сестри и административен персонал.

Ние разполагам с удобен паркинг, можем да Ви предоставим транспорт или да Ви заплатим транспортните разходи за всички визити по проучването.

Освен медицинска квалификация в дадена терапевтична област, всички лекари и сестри са обучени на Добра клинична практика, за което всеки от тях притежава необходимия сертификат.

Нашите центрове предлагат:

  • Безплатни лабораторни изследвания
  • Безплатни консултации със специалисти
  • Безплатни образни и високоспециализирани изследвания (ехография, ехокардиография, ABI индекс, остеодензитометрия, ЕКГ- холтер мониториране)

Нашите центрове на територията на България

Намерете най-близкия до Вас медицински център

')