Как работим?

Какво бихте искали да знаете?

Какво бихте искали да знаете?

За общопрактикуващите лекари е лесно да ни помогнат

Ние знаем, че не всички ОПЛ-ри са в състояние да ангажират времето и ресурсите си за провеждане на клинични проучвания, но искат да дадат на своите пациенти достъп до ползите от участието в клинични изпитвания.

Ето защо Синексус улеснява максимално този процес и предоставя възможност на ОПЛ-ри да помогнат за набирането на подходящи пациенти – доброволци.

Ние се фокусираме се върху развитието на взаимноизгодни отношения с ОПЛ-ри, така че вашите пациенти да могат да получат достъп до клинични проучвания, без да ви се налага да прекарвате време в управление на проучването.

Вашите пациенти се възползват от повече медицински грижи и възможност за облекчаване на тяхното състояние.

Провеждането на проучването не е отговорност на личния лекар, така че влиянието, което оказва върху натовареността на кабинета Ви е сведено до минимум.

С вашето сътрудничество ние наистина сме в състояние да задвижим медицината напред.

 

Процесът е прост.

1

На Синексус е възложено да проведе ново клинично проучване и получава всички необходими етични одобрения.


2

Екипът на Синексус осъществява контакт с партньорски практики за получаване на съгласие за участие в клиничното проучване.

3

ОПЛ-ри наши партньори преглеждат тяхната база данни за подходящи пациенти. Това обикновено са търсения, основаващи се предимно на пол, възраст и здравословно състояние.

4

ОПЛ се обажда на пациентите с покана за посещение в кабинета му. По време на визитата с пациента се обсъжда клиничното изпитване и възможността да посети център на Синексус.

5

Изборът на пациента е неразделна част от процеса. Пациентът е този, който ще реши дали да се свърже със Синексус.

')