Ползите за вас

Какво бихте искали да знаете?

Какво бихте искали да знаете?

 

 

Ползите за вас

Doctor showing patient clipboard
Когато си партнирате със Синексус, вие ставате част от напредъка на медицината. Нашите служители са високо квалифицирани . Ние поставяме безопасността първо място и дългогодишния ни опит ни прави идеално място за провеждане на различни клинични проучвания. Кабинетите на личните лекари ще получават копия от всички значими резултати на пациентите Ние ви информираме за всеки значим етап от процеса.

Ползи за Вашите пациенти

Nurse holding patient's hand
В замяна на достъпа, който ни предоставяте до пациентите Ви, ние разширяваме нивото на грижа, която вашият пациент получава. Предлагаме на пациентите Ви медицински прегледи, без допълнителни разходи от тяхна страна. Получаваме одобрения от Комисията по етика за многоцентрови изпитвания и Изпълнителна агенция по лекарствата, така че всичко, което предлагаме е регулаторно и етично одобрено. В зависимост от проучването, медицинския преглед може да включва: физикален преглед, изследване на кръв и урина, ЕКГ, ултразвук, рентген, изследване на костна плътност, изследване на черния дроб с Fibroscan, ABI доплер и други. Всички тези процедури са част от протоколите на проучванията и са безплатни за пациентите. Всички транспортни разходи на пациентите, които участват в проучвания се възстановяват. Ние предлагаме безплатна закуска за пациенти, участващи в проучвания, които са имали назначения за кръвни изследвания на гладно.

Проявявате интерес към дейността и възможностите за работа с Медицински център Синексус?

Свържете се с нас и наш представител ще Ви представи детайлна информация за нашия център

Свържете се с нас и
')