Често задавани въпроси

Колко често трябва да посещавам клиничния център?

Всяко клинично изпитване е различно и визиите в клиниката са през различни периоди от време от няколко дни до няколко месеца. Екипът по клиничното изпитване ще обсъди подробно броя и честотата на визитите. Всички пътни разходи ще Ви бъдат възстановени

Какво се случва по време на една визита?

Може да Ви бъде раздадено лекарство и да се уверим, че сте разбрали как се приема това лекарство Вашето кръвното налягане и пулc ще се проследяват по време на всяка визита. Също така в зависимост от протокола могат да се взимат кръвни проби с цел проследяване на безопасността. Обикновено в началото и края на проучването ще се извършва физикален преглед.

Какви са възможните ползи от участието?

Ние се надяваме, че лечението което Ви се предостави в проучването, ще подобри вашето състояние, но това не може да бъде гарантирано. Информацията, която получаваме от проучването може да помогне за развитие на нови терапии за съответната болест, от което можете да се облагодетелствате и Вие и други пациенти в бъдеще

Какви са възможните странични ефекти и рискове от участието?

Възможно е да имате някои странични ефекти при приема на изпитвания медикамент . Нашите лекари са винаги са на разположение, ако проявите някакви симптоми.

Ще имам ли някакви странични ефекти от процедури или изследвания?

Нa някои хора им прилушава при взимане на кръв, а може да има и слаба болка и посиняване на мястото на убождане. Ако мислите, че няма да се чувствате добре, не трябва да идвате сами с кола до клиниката, а да помолите някой да Ви придружава.

Какво ще се случи, ако постъпи нова информация по време на проучването?

Понякога нова информация за медикамента става достъпна в хода на проучването. Ако това се случи, лекарят по проучването ще Ви информира и ще обсъди с Вас дали желаете да продължите участието си. Ако решите да прекратите участието си в проучването, Вашият лекар ще Ви посъветва за най-подходящото лечение за Вас. Ако решите да продължите в проучването, Вие ще бъдете помолени да подпишете нов формуляр за съгласие. Ако проучването бъде спряно поради някаква друга причина, ще бъдете уведомени защо и ще се върнете към нормалните здравни грижи.

Какво се случва в края на проучването?

Вашият лекар ще може да Ви каже на каква терапия сте били 12 месеца след края на лечението. Ако желаете можете да получите копие от резултатите от изпитването, след като те се публикуват публично. Всеки доклад, който бъде публикуван за проучването няма да идентифицира Вас или другите участници в проучването.

Ще има ли конфиденциалност по отношение на участието ми в проучването?

Вашите данни ще бъдат кодирани и събрани на хартия или по електронен път и ще бъдат поверителни. За да може информацията, събрана в проучването да е точна, тя ще трябва да се проверява от изследователи и упълномощени лица, работещи от името на фармацевтичната компания и за държавните здравни регулаторни органи. Ще бъдете попитани за разрешение тези упълномощени хора да проверят вашето медицинско досие. Те са задължени да пазят информацията поверителна.

Как се одобряват и контролират проучванията?

Комисия по етика за клинични изпитвания трябва да разгледа и одобри всяко проучване. Тази комисия включва медицински специалисти и членове с немедицинско образование. Всички членове на комисията са напълно независими от организаторите на проучването. Ако имате повече въпроси за проучването, можете да се свържете с вашия лекар по пручването в клиничния център.

Какво ще се случи, ако не желая да продължа в проучването?

Вие сте свободни да се оттеглите от проучването по всяко време, без да посочвате причина и без Вашите медицински грижи или законни права да бъдат засегнати. Всички данни, до датата на Вашето оттегляне ще бъдат използвани. Можете да решите дали данни от визитит след вашето оттегляне могат да бъдат използвани.

Ще ми бъде ли заплатено за участието?

Комисията по етика трябва да одобри всички плащания на пациенти, включително възстановяване на пътни разходи.Обичайно е всички разумни пътни разходи да бъдат платени на пациентите. Обикновено на пациентите не се заплаща за проучвания, където те могат да получат медицинска полза от участието си.

')