Как са регулирани клиничните проучвания?

Какво бихте искали да знаете?

Какво бихте искали да знаете?

Клинично проучване може да се предлага на пациентите в България, след като е одобрено от Изпънителна агенция по лекарствата и Комисия по Етика за многоцентрови изпитвания към Министерство на здравеопазването.

От 2007 година до настоящия момент в центровете на Синексус в България са включени над 900 пациенти  в одобрени клинични проучвания. Всички тези пациенти останаха наши приятели и се радваме,че бяхме полезни с грижите, които положихме и продължаваме да полагаме за тях.

По време на участието Ви в проучването Вашето състояние ще бъде наблюдавано регулярно от обучени и високо квалифицирани специалисти и медицински сестри, спазвайки правилата на одобрения протокол на проучването.

Свържете се с нас сега и научете повече за дейността на Медицински център Синексус София на

тел. 080018077

')