Panoply

 

Нова информация за това как опазваме личните Ви данни 

 

Компанията Panoply Health Limited (наричана по-долу „Panoply“) работи с фармацевтични компании и ДИО при набиране на пациенти за участие в клинични изпитвания. В Panoply гарантираме, че всички данни, които ни бъдат предоставени, са защитени и остават поверителни. Към момента, в който сте заявили интерес да участвате в клинични изпитвания и да получавате съобщения от нас, Ви е бил предоставен формуляр за информирано съгласие, в който се разяснява как се събира, използва и разкрива Вашата информация и какви права имате към съответния момент по отношение на тази информация.

 

Бихме искали да Ви информираме, че поради организационно преструктуриране в дружествата от групата Panoply, активите на Panoply, включително нейната база данни, ще бъдат прехвърлени към свързано с нея дружество, Synexus Clinical Research Limited („Synexus“, със седалище на адрес: Sandringham House, Ackhurst Park, Chorley, Lancashire PR7 1NY ©Synexus 2019; регистрационен номер: 5575991). Уверяваме Ви, че Synexus се стреми да поддържа същото ниво на защита на информацията както Panoply и ще използва Вашите лични данни единствено за целта, за която сте дали съгласие. Synexus е глобална компания и личните данни може да бъдат споделяни между различни държави. Възможно е личните данни да бъдат споделяни със свързани дружества, някои от които, включително Acurian и PPD, са извън Европейския съюз или Обединеното кралство, както и с договорни трети страни, т.е. посредници и доставчици на услуги, съгласно принципа „необходимост да се знае“, с оглед изпълнение на легитимните търговски цели. Въвели сме подходящи мерки за осигуряване защитата на тези данни, например сме сключили Стандартни договорни клаузи („СДК“) относно прехвърлянето на тези данни. СДК осигуряват правна гаранция за Вашите лични данни и Вие можете да поискате от нас копие от СДК чрез данните за контакт, посочени по-долу.

 

Ако искате да научите повече как Synexus обработва личните данни, разгледайте политиката за защита на личните данни на Synexus на адрес https://www.synexuscenter.bg/нашият-подход-към-поверителността/

 

Моля, имайте предвид, че се основаваме на изричното Ви съгласие когато обработваме личните Ви данни. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на данните Ви като натиснете линка „Отписване“ по-долу. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

 

Отписване

 

Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени в базата данни на Synexus на  …………………. 2021 г. („Дата на прехвърляне”), освен ако оттеглите съгласието, което сте дали за обработване на Вашите лични данни, като натиснете върху линка „Отписване“ преди Датата на прехвърляне на данните. Ако оттеглите съгласието си, Вашите лични данни ще бъдат изтрити от базата данни на Panoply и няма да бъдат прехвърлени към базата данни на Synexus.

 

Ако имате въпрос или искате да бъдете заличени от базата данни на Synexus след Датата на прехвърляне, свържете се с нас на compliance.contact@globalaes.com.

')