Неалкохолната чернодробна болест (NAFLD) и неалкохолния стеатохепатит (NASH)

Неалкохолната чернодробна болест (NAFLD) и неалкохолния стеатохепатит (NASH)

Неалкохолната чернодробна болест (NAFLD) и неалкохолния  стеатохепатит (NASH)  са най-разпро­странените  чернодробни заболявания в развитите страни. Двата основни рискови фактора са затлъстяване и захарен диабет тип 2. Това съчетание увеличава риска от развитие на чернодробна цироза. Рисковите фактори за развитие са: метаболитен синдром, захарен диабет тип 2, инсулинова ре­зистентност, хиперлипидемия, прием на медикаменти, стомашно-чревни операции и други.

От 5 Август 2019 МЦ Синексус предлага на своите пациенти с Диабет тип 2 безплатно изследванe на черния дроб с FibroScan

FibroScan е нов медицински уред, който измерва твърдостта (еластичността)  и омазняването на черния дроб, без да се извършват инвазивни манипулации, безболезнено и лесно, използвайки ултразвукови вълни. С помощта на FibroScan  се измерва степента на твърдост на черния дроб, като по този начин се оценява структурата на черния дроб за вида и степента на  увреда, при наличието на различни рискови фактори или съществуващо чернодробно заболяване .

Можете да запишете час за безплатно изследване на тел.  02/46 96 944

или на адрес: София, Младост 1, Бул. А. Сахаров 20А  

')