Неалкохолната чернодробна болест (NAFLD) и неалкохолния стеатохепатит (NASH)

Неалкохолната чернодробна болест (NAFLD) и неалкохолния стеатохепатит (NASH)

Неалкохолната чернодробна болест (NAFLD) и неалкохолния  стеатохепатит (NASH)  са най-разпро­странените  чернодробни заболявания в развитите страни. Двата основни рискови фактора са затлъстяване и захарен диабет тип 2. Това съчетание увеличава риска от развитие на чернодробна цироза. Рисковите фактори за развитие са: метаболитен синдром, захарен диабет тип 2, инсулинова ре­зистентност, хиперлипидемия, прием на медикаменти, стомашно-чревни операции и […]

')