Страда ли сърцето Ви от диабета?

Страда ли сърцето Ви от диабета?

Захарният диабет , често наричан и само диабет, е болест, характеризираща се с повишено ниво на кръвната захар (глюкоза) в организма, което се дължи на отслабената реакция на клетките към инсулина или на недостатъчното му произвеждане в тялото

Основната причина за смъртност при ЗД са сърдечно-съдовите усложнения, които се явяват по-рано и имат по-бърза прогресия. Водещата причина за тяхното развитие е акцелерираният атеросклеротичен процес, дължащ се основно на дислипидемията, хипертонията и хипергликемията.

Атеросклерозата обхваща от 65 до 80% от всички смъртни случаи сред диабетиците, като рискът от коронарни инциденти е повишен 2-4 пъти в сравнение с общата популация.

 

Погрижете се за своето сърце!

 

Ако страдате от диабет тип 2, имали сте сърдечно-съдов инцидент (инфаркт, инсулт, коронарен байпас или стент, съдова непроходимост на долни крайници) или приемате медикаменти за понижаване на холестерола можете да се свържете с нас и да запишете своя час за безплатни кръвни изследвания за липиден профил (общ холестерол, „добър“ и „лош“ холестерол и триглицериди) и гликиран хемоглобин.

Ако Вашите изследвания покажат отклонения, ние Ви предлагаме безплатна ехокардиография, за да проверим здравето на Вашето сърце.

 

 

')